El periode per apuntar-se com apoderat ja acabat. Moltes grĂ cies.